Ganesh pooja


 
TRADUCTION

JAI GANESH JAI GANESH JAI GANESH DEVA
MATA JAKII PARVATII, PITAA MAHAADEVA
EKA DANTA DAYAVANTA, CHAAR BHUJA DHAARII
MATHE SINDUURA SOHAI, MUUSE KII SAVARI
JAI GANESH...

ANDHANA KO AANKHA DETA
KORHINA KO KAAYAA
BANJHANA KO PUTRA DETA
NIRDHANA KO MAAYA
JAI GANESH...

PAANA CHARHE, PHUULA CHARHE
AURA CHARHE MEVA
LADDUAN KO BHOGA LAGE
SANT KAREN SEVA
JAI GANESHA...


Marianne